V-mark

australian certified organic USDA FYTOLAB

[節日] 中秋。祝福~祝您佳節愉快

 
【中秋。祝福】

 
蘇東坡《水調歌頭》寫到:
 
明月幾時有,把酒問青天,
不知天上宮闕,今夕是何年? 
我欲乘風歸去,唯恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。
起舞弄清影,何似在人間。 
轉朱閣,低綺戶,照無眠。
不應有恨,何事長向別時圓?
人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。
但願人長久,千里共嬋娟。
 
中秋節到了
V-Mark祝福您中秋佳節愉快!